houtskool bbq barbecue

Duurzamere houtskool voor je barbecue

Kies je voor onze Boni Selection-houtskool van restaurantkwaliteit, dan help je het Namibische ecosysteem in evenwicht te brengen!  Dat verdient een woordje uitleg.

bush encroachement houtskool

 

Bush encroachment ?

‘Bush encroachment’ (letterlijk ‘jungle-overwoekering’)  is een snelle, natuurlijke uitbreiding van de wildernis ten koste van andere plantensoorten, zoals gras. De oorzaak is een combinatie van allerlei factoren: overbeweiding, het CO2-gehalte van de lucht, lange droogtes gevolgd door jaren met veel regen enz. Uitgestrekte vlaktes worden zo beboste gebieden en vervolgens echte wildernissen.

Het fenomeen heeft desastreuze gevolgen; minder landbouwgrond en bijgevolg een krimpende lokale economie, uitdroging van de bodem, een uitgedunde dierenpopulatie met een verkleinde biotoop … In Namibië heeft ongeveer 45 miljoen hectare grond eronder te lijden. Dat komt neer op een gebied ter grootte van Duitsland, Zwitserland en België samen!

bush encroachement namibie

 

Oplossingen

Het Namibische ministerie van Landbouw, Water en Bosbouw is een ‘de-bushing’-project gestart. Dit project wil de staat en de capaciteit van het weiland verbeteren door de wildernis beter onder controle te houden en ze te herwaarderen, en dus ontbossing stimuleren. 

Boni Selection speelt vooral een rol bij dat laatste. Het hout dat gebruikt werd voor onze ‘restaurant’-houtskool komt namelijk uit Namibië. Het is afkomstig van de ‘Mellifera’, een typische acaciaboom uit het zuiden van Afrika die in het Afrikaans ook wel ‘Swarthaak’ wordt genoemd. Het is die invasieve boom die verantwoordelijk is voor  de ‘bush encroachment’ in de Namibische savanne. Hij wordt dan ook op grote schaal gekapt en ter plaatse verbrand tot houtskool. Dat duurzame kappen heeft een gunstig effect op het milieu. Door onze houtskool te gebruiken, help je dus dit rampzalige natuurfenomeen in te perken en het Namibische ecosysteem terug in evenwicht te brengen.

Verwante verhalen

Vragen of opmerkingen?

Volg ons

Onze artikelen zijn te koop in: