Boni Selection duurzame vis

Vis eten met een gerust geweten

Boni Selection engageert zich voor een duurzaam aanbod van zowel wilde als gekweekte vis. Daarom moet onze vis aan een aantal strenge duurzaamheidseisen voldoen.  

Wilde vis: MSC of ILVO

Om de duurzaamheid van al onze wilde vis en zeevruchten te kunnen garanderen, werken we samen met 2 instanties: de MSC (Marine Stewardship Council) en het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek).

Het MSC-keurmerk geeft aan dat de vis uit een goed beheerde, duurzame visserij komt.

De MSC hecht veel belang aan volgende criteria:

  • een gezond visbestand (= geen overbevissing)
  • een minimale impact op het leven in zee
  • een goed beheerde visserij (= naleving regels, werkomstandigheden)
  • traceerbaarheid

Tegen eind 2017 wil Boni Selection het MSC-label op alle vis en zeevruchten die daarvoor in aanmerking komen en die voldoen aan onze kwaliteits- en prijscriteria (ongeveer 70 % van ons assortiment).

Vis en zeevruchten die niet beschikbaar zijn met het MSC-label worden nog steeds gecontroleerd door het ILVO. Het instituut beoordeelt de aspecten visbestand, ecologische impact, visserijbeheer en dierenwelzijn, en kent zo een duurzaamheidsscore toe. Bij een slechte score zoeken we naar een alternatief of schrappen we het product uit ons assortiment.

Gekweekte vis: ASC

De duurzaamheid van onze gekweekte vis wordt gewaarborgd door de ASC (Aquaculture Stewardship Council), een onafhankelijke organisatie die in 2010 mee opgericht werd door het WWF (World Wildlife Fund). De ASC bepaalt de normen, voert controles uit bij de kwekers en verleent de ASC-certificaten.

Vis met een ASC-label werd verantwoord gekweekt.

Dat betekent onder meer dat:

  • er geen preventieve antibiotica gebruikt worden;
  • er alleen duurzaam kweekvoer gebruikt wordt, en dus geen meel van bedreigde vissoorten;
  • de producten traceerbaar zijn tot op de kwekerijen;
  • de kwekerijen een duurzaam waterbeheer voeren;
  • de kwekerijen voldoen aan internationale normen voor werkomstandigheden.

De pangasius en tilapia van Boni Selection droegen als eerste het ASC-label. Sinds eind 2014 hebben we ook ASC-gecertificeerde diepvriesscampi’s, een primeur voor de Belgische distributie. Begin 2015 kwamen daar verschillende zalmproducten bij. Tegen eind 2017 moet ons volledige assortiment gekweekte vis, schaal- en schelpdieren gecertificeerd zijn door ASC.

Wil je meer weten over de duurzaamheid van jouw vis? Vis het uit met onze viswijzer.

Verwante verhalen

Vragen of opmerkingen?

Volg ons

Onze artikelen zijn te koop in: